Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego magiiik.pl jest firma:

PARTNERZY WSZECHCZASÓW Iluzjonista Damian Kość ul. Różana 1, 55-080 SMOLEC, NIP: 8992729641, REGON: 367654438, e-mail: biuro@magiiik.pl , tel.: 601151304, 601151592.

2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1. Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do wysyłki zamówionych towarów, adres stosowany do rozliczenia danej transakcji, adres e-mail, numer telefonu, są używane przez nas w celu:

a. założenia i utrzymania Twojego konta w naszym sklepie internetowym. Do tego potrzebujemy Twój adres e-mail, na który wysyłamy link aktywacyjny z regulaminem oraz dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres do wysyłki i adres rozliczeniowy) i adres IP. Dane kontaktowe, które podajesz pomocne są, aby nie musieć każdorazowe ich wpisywać przy składaniu kolejnych zamówień. Informacja o adresie IP pozwala nam na zachowanie bezpieczeństwa serwisu, ochronę przed zakładaniem fałszywych kont oraz podszywaniem się pod inne osoby. Dzięki tym danym łatwiej będzie Ci składać zamówienia w naszym sklepie, ale również uzyskujesz dostęp do historii swoich transakcji.

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie umowy (regulaminu), który został przez Ciebie zaakceptowany (to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (ochrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, byśmy mogli udowodnić prawidłowość wykonania usługi – to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f). Będziemy je przetwarzać tak długo, jak długo nie zażądasz usunięcia konta lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

b. zrealizowania zamówienia, a także informowania o jego stanie. W tym celu będziemy przetwarzać: adres e-mail, adres do wysyłki, adres rozliczeniowy, Twoje imię i nazwisko, numer telefonu.

Twoje dane przetwarzamy na podstawie umowy (regulaminu), który został przez Ciebie zaakceptowany (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (ochrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, byśmy mogli udowodnić prawidłowość wykonania zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. f). Dane te będziemy przetwarzać przez okres realizowania umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto z uwagi na przepisy podatkowe Twoje dane związane z przechowywaną fakturą będziemy przechowywać tak długo, aby umożliwić organom podatkowym przeprowadzenie kontroli.


c. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru). W tym celu będziemy przetwarzać: imię, nazwisko, numer zamówienia, adres wysyłki, numer konta bankowego, na który mają być zwrócone pieniądze w przypadku uznania reklamacji, a także inne informacje które mogą okazać się przydatne do jej rozpatrzenia.

Twoje dane przetwarzamy na podstawie umowy (regulaminu), który został przez Ciebie zaakceptowany (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (ochrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, byśmy mogli udowodnić prawidłowość rozpatrzenia reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) . Dane te będziemy przetwarzać przez okres realizowania umowy, a także przez okres do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

d. przesyłania informacji o naszych ofertach, promocjach i nowościach. W tym celu będziemy przetwarzać: Twój adres e-mail oraz numer telefonu.

W tym przypadku Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w postaci prowadzenia działań marketingowych naszych produktów i usług. Dane te będziemy przetwarzać (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO) dopóki nie zgłosisz sprzeciwu – gdy poinformujesz nas o tym, że nie chcesz otrzymywać od nas takich wiadomości, Twoje dane zostaną usunięte, a Ty otrzymasz e-mail potwierdzający, że nie otrzymasz od nas więcej tego typu wiadomości (np. o promocjach).

e. przesyłania newslettera, w którym informujemy o nowościach w naszym sklepie, konkursach, promocjach czy nowych produktach, jeżeli wyrazisz na to zgodę. W tym celu będziemy przetwarzać Twój adres e-mail. Zgodę na otrzymywanie newslettera możesz cofnąć w każdym czasie. Jeżeli chcesz to zrobić, wystarczy do nas napisać na adres e-mail: biuro@magiiik.pl  

Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO), przy zapisywaniu się do newslettera. Będziemy je przetwarzać dopóki nie cofniesz udzielonej zgody. W takim przypadku potrzebujemy trochę czasu, aby usunąć Twoje dane z naszych baz danych, aby spełnić twoją prośbę, potrzebujemy do 7 dni na wykonanie odpowiednich działań.


Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak w przypadku ich braku możemy nie mieć możliwości, aby zrealizować Twoje zamówienie, czy utrzymać konto w naszym sklepie.

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez:

- firmę PARTNERZY WSZECHCZASÓW Iluzjonista Damian Kość (sklep magiiik.pl), Ul. Różana 1, 55-080 SMOLEC, NIP: 8992729641;

- firmy kurierskie z którymi ściśle współpracujemy (Poczta Polska, Geis, DPD, InPost, FedEx, UPS, DHL) – dzięki którym możemy wysłać do Ciebie zakupione produkty. Mają oni dostęp do: imienia i nazwiska, adresu do doręczeń, numeru telefonu, adresu e-mail;
- biuro rachunkowe 123 Sp. z o.o. - nasza księgowa ma dostęp do danych, które znajdują się tylko na wystawionej fakturze, tj. nazwa firmy, imię i nazwisko, adres, numer NIP.
- firma Fakturownia Sp. z o.o., 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 NIP 5213704420, która dostarcza nam oprogramowanie do fakturowania – przechowuje ona dane konieczne do wystawienia faktury zgodnie z RODO;
- firma Dreamcommerce S.A., ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków – która dostarcza nam oprogramowanie sklepowe, przechowuje ona na swoich serwerach wszystkie gromadzone dane niezbędne do obsługi procesu sprzedaży. 

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

3. Masz prawo:

- uzyskać informację czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, to w jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo, a także komu te dane udostępniamy.

- żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. W takich przypadkach napisz do nas na adres e-mail: biuro@magiiik.pl 

- żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku gdy:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. 

- żądać, jeżeli według Ciebie Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe, ograniczenia przetwarzania do czasu rozpatrzenia przez nas Twojego żądania sprostowania danych.

- cofnąć wyrażoną uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

- wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że naruszyliśmy Twoje prawa;

- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionego naszego interesu. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania, o ile nie będziemy mieli innych podstaw do ich przetwarzania.

- żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy:

a. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – wówczas na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych zaprzestaniemy ich przetwarzania;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
d. wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania – wówczas do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

 

§3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Firma PARTNERZY WSZECHCZASÓW Iluzjonista Damian Kość zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:


• poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
• uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
• dokładne i aktualne,
• nieprzechowywane dłużej niż to konieczne,
• przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
• bezpiecznie przechowywane,
• nietransferowane bez odpowiedniej ochrony,
• nietransferowane do kraju poza Europejską Wspólnotą Gospodarczą.

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

a. wprowadzeniu loginu i hasła do Twojego konta w naszym sklepie uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;

b. wylogowaniu się ze strony magiiik.pl po zakończonej sesji, zakupach itd. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony magiiik.pl

c. zachowaniu loginu i hasła do konta w naszym sklepie w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim.

§4. Pliki cookies

Strona magiiik.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy PARTNERZY WSZECHCZASÓW Iluzjonista Damian Kość w celu optymalizacji działań.

Pliki cookies wykorzystywane w naszym sklepie:


a) Pliki niezbędne do działania sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie sklepu internetowego magiiik.pl, logowanie do sklepu, nawigowanie po sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze sklepu jest niemożliwe;

b) Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

c) Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze sklepu;

d) Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;

e) Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez sklep lub przez współpracujące ze sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.

f) Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz, ze sklepem. 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl